Deze enquête is bedoeld voor patiënten met reumatoïde artritis die behandeld zijn met glucocorticoïden voor deze aandoening. Glucocorticoïden zijn anti-inflammatoire geneesmiddelen, vaak gebruikt voor reumatoïde artritis alsmede voor andere reumatische aandoeningen, zoals polymyalgia, lupus en vasculitis. Een voorbeeld van een GC is prednisolon, maar er zijn vele andere vormen zoals prednison, deflazacort en methylprednisolon. In dit onderzoek willen we het perspectief van de patiënt bestuderen  over de werkzaamheid en/of de risico's van het gebruik van glucocorticoïden.

Wellicht vindt u de vragenlijst aan de de lange kant. Het zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen om alle vragen te beantwoorden. Wij hopen dat u dit acceptabel vindt omdat we met dit onderzoek aangeven hoezeer we uw opinie waarderen en de bijdrage die hiermee wordt gedaan ter verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van de zorg voor patiënten zoals u.

Question Title

* 2. Land:

Question Title

* 3. Jaren op school:

Question Title

* 4. Geboortedatum

Date

Question Title

* 5. Hebt u reumatoïde artritis?

T