Screen Reader Mode Icon

RoadShow Slovensko | Portugalsko – Podnikateľské príležitosti

Príležitosť pre slovenských podnikateľov alebo investorov

– Ďalšie informácie o postupoch na portugalskom trhu

– Spoznanie možností investovania na portugalskom trhu

– Uvedenie portugalských produktov podľa dôležitosti

– Nadviazanie partnerstiev s portugalskými podnikateľmi

Question Title

* 1. . Kontaktné informácie

Question Title

* 2. Ako ste sa dozvedeli o našom podujatí?

Question Title

* 3. Čo podnietilo váš záujem?

Question Title

* 4. Pochybnosti | Pripomienky

0 de 4 respondidas
 

T